Midazolam bijwerkingen

Net als alle medicijnen kan ook midazolam voor bijwerkingen zorgen. Gelukkig is midazolam een snel werkend medicijn en wordt het ook snel uit het lichaam verwijderd. Hierdoor is een overdosis niet heel snel aan de orde.

Midazolam bijwerkingen – regelmatig

– Sufheid, vermoeidheid en slaperigheid: Vanzelfsprekend zijn dit bijwerkingen die in veel gevallen het gewenste effect van midazolam zijn. Let bij deze bijwerkingen op met het doen van handelingen in het dagelijks leven. Het lichaam functioneert minder goed.

Deelnemen aan het verkeer is sowieso niet verstandig. Het besturen van een voertuig is zelfs verboden de eerste acht uur na inname van een eenmalige dosis onder de 15 mg. Na een eenmalige inname van een dosis hoger dan 15 mg mag u zelfs de eerste 24 uur niet rijden. Heeft het medicijn na deze periode nog steeds effect op het lichaam, dan kunt u ook nog niet deelnemen aan het verkeer.

Midazolam bijwerkingen – regelmatig bij neusspray

Naast de bovengenoemde sufheid, vermoeidheid en slaperigheid kunnen er bij gebruik van de neusspray nog enkele andere bijwerkingen optreden.

– Irritatie van de neus, ogen en keel: Irritatie van de neus wil zeggen dat deze kan gaan jeuken, prikken en dat er een loopneus kan ontstaan. De ogen en keel zijn verbonden met de neus en kunnen ook lichtelijk geïrriteerd raken na gebruik van de neusspray.

Midazolam bijwerkingen – soms

Bijwerkingen die niet altijd voorkomen hebben, maar toch door een redelijke groep worden ervaren, hebben ook allemaal enigszins te maken met het tot rust brengen van het lichaam.

– Verminderde coördinatie: Een verminderde coördinatie kan gevaren opleveren in het dagelijks leven.
– Spierzwakte: Vergelijkbaar met een algemene vermoeidheid.
– Wazig en dubbel zien
– Trager denken en minder gevoel: Hierdoor kunt u zich soms minder goed inleven met anderen. Hou hier rekening mee en licht personen in uw omgeving hierover in.
– Incontinentie: Omdat spieren in het lichaam meer ontspannen, kan het voorkomen dat de sluitspieren rond de urinebuis zich ontspannen. Patiënten die dit ervaren hebben meestal al een zwakkere sluitspier.

Midazolam bijwerkingen – zeldzaam

De volgende bijwerkingen van midazolam komen slechts zelden voor.

– Maag- darmklachten: Inname van midazolam, vooral in tabletvorm, kan zorgen voor maag- darmklachten. Hieronder valt diarree, buikpijn, darmkramp en misselijkheid. De tabletten innemen samen met wat eten kan de problemen vaak oplossen.
– Geheugenverlies: Midazolam werkt op het zenuwstelsel en kan op die manier in zeldzame gevallen zorgen dat gebeurtenissen tijdens de werking van midazolam niet goed herinnert worden.
– Zweten
– Hoofdpijn
– Hartkloppingen
– (Jeukende) huiduitslag: Raadpleeg uw arts bij ernstige uitslag.
– Nachtmerries
– Tijdelijk verlaagd libido

Gewenning en verslaving

Bij élén op de drie patiënten ontstaat na vier weken al een zekere vorm aan gewenning, een bekend verschijnsel bij benzodiazepines. Dit kan zorgen voor ontwenningsverschijnselen en het nodig hebben van een hogere dosering. Denkt u te maken hebben met gewenning, neem dan contact op met uw arts.

Net als bij andere benzodiazepines, ligt ook een zekere vorm van verslaving op de loer. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om midazolam alleen te gebruiken wanneer u het echt nodig hebt. Doe dit niet uit gemakzucht.