Midazolam neusspray

Een speciale vorm van midazolam toediening is door middel van de midazolam neusspray. Deze wordt alleen gebruikt door patiënten met epilepsie. Tijdens een epileptische aanval kan een omstander de neusspray toedienen, om de patiënt sneller te laten ontwaken uit de aanval.

Wanneer midazolam neusspray

De midazolam neusspray wordt alleen gebruikt bij aanvallen die langer dan tien minuten duren. Bij dergelijke aanvallen is er het risico dat de patiënt niet uit de aanval kan ontwaken, wat gevaren met zich meedraagt. Ook wanneer patiënten zo vaak een aanval hebben, dat tussentijds herstel niet of nauwelijks mogelijk is wordt de midazolam neusspray gebruikt.

Diazepam of midazolam

Naast midazolam wordt diazepam ook veel gebruikt bij het herstel van epileptische aanvallen. Voorheen werd er zelfs uitsluitend diazepam gebruikt. Hoewel diazepam snel werkt en voor zeer goede resultaten zorgt, is het grote nadeel dat het rectaal moet worden toegediend. Dit kan soms lastig zijn en is daarnaast sociaal niet wenselijk voor de privacy van de patiënt. Midazolam zorgt tot dusver voor vergelijkbare resultaten en is daarnaast makkelijker toe te dienen.

Toediening

De neusspray is erg makkelijk te gebruiken, ook voor personen die niet bekend zijn met de spray. Bij een nieuwe spray moet eerst een paar keer gesprayd worden om te zorgen dat alle lucht eruit is. Tijdens een epileptische aanval wordt er normaal gesproken in elk neusgat één keer gesprayd. Iedere spray geeft 2,5 mg midazolam en dus dient men op deze manier 5 mg midazolam toe. Soms wordt er gekozen voor een dosering van 10 mg midazolam.